Řešené projekty

 trAEce

Agroecological Vocational Training for Farmers projectREVITALIST – Social farming mentor training

Rozvoj konceptu sociálního zemědělství – tvorba inovativního učebního plánu založeného na společenském a terapeutickém způsobu vzdělávání (Praktické  dovednosti terapeutické výchovy, PSTE).SoFarEDU – Social Farming in Higher Education

Tvorba kvalitativních standardů, metodických podkladů a otevřených vzdělávacích materiálů v rámci vysokoškolského vzdělávání v sociálním zemědělství.ReKuk – Development of a Training Concept for Executive Chefs and Chefs as a Basis for the Implementation of Resource Efficiency in Large-scale Kitchens

Projekt „odborného vzdělávání  kuchařů a výkonných manažerů“ financovaný z prostředků Erasmus + programu Evropské unie

Předmětem projektu je odborné vzdělávání pro kuchaře a výkonné vedoucí ve veřejných  školních stravovacích zařízeních. Partnerské organizace projektu připravují  studijní texty, metodické materiály a další pomůcky pro kurzy, které mají účastníky kurzu motivovat k zavádění udržitelného stravování, především udržení a zlepšení nutriční kvality jídel rozšířeným použitím biopotravin, lokálních a sezónních potravin a čerstvých jídel. Souběžným efektem je úspora energie, snížení tlaku na životní prostředí omezením skladování, transportu i redukcí  odpadů  a dalších energetických a materiálových vstupů.  Cílem je přidělení certifikátu prokazujícího absolventům kurzů zvýšení  kvalifikační úrovně EQR / NQR (pro každou ze zúčastněných zemí v souladu s vnitrostátními postupy).