Ohlédnutí za kreditovou mobilitou (University of Jordan)

Zemědělská fakulta udržuje a rozvíjí spolupráci s University of Jordan, School of Agriculture a se zástupci jednotlivých kateder (Department of Land, Water and Environment; Department of Animal production; Department of Nutrition and Food Technology). V rámci této spolupráce navštívil Zemědělskou fakultu v Českých Budějovicích Mohammed Isam Yamani – profesor na Katedře výživy a potravinových zdrojů, specializace:  řízení kvality  životního prostředí a bezpečnosti potravin. Ten se v rámci svého pracovního a výukového pobytu rovněž účastnil slavnostních promocí studentů jako čestný člen promočního pléna.

Ke spolupráci s University of Jordan taktéž patří možnost studia. Jeden semestr tak na Zemědělské fakultě strávila studentka Qamar Al Mahasneh – studentka Faculty of Agriculture UoJ, specializace Land, Water and Environment.

Kapitola v knize Assessment and Protection of Water Resources in the Czech Republic

V reakci na současné problémy spojené s nedostatkem vody v krajině vznikla kniha s názvem Assessment and Protection of Water Resources in the Czech Republic, na které se podíleli pracovníci Katedry agroekosystémů a Laboratoře aplikované ekologie Katedry krajinného managementu ve spolupráci s kolegy z University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Iasi, University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine in Cluj Napoca a Gyeongsang National University, Jinju v rámci kapitoly Agrotechnology as Key Factor in Effective Use of Water on Arable Land. Kniha je vydána nakladatelstvím Springer Nature Switzerland AG 2020 (odkaz).

Citace kapitoly: BERNAS, Jaroslav, Petr KONVALINA, Jakub BROM, Jan MOUDRÝ, Tereza VESELÁ, Daniel BUCUR, Marcel DIRJA a Sangin SHIM. Agrotechnology as Key Factor in Effective Use of Water on Arable Land. ZELEŇÁKOVÁ, Martina, Jitka FIALOVÁ a Abdelazim NEGM. Assessment and Protection of Water Resources in the Czech Republic. 1. Cham: Springer Water, 2020, s. 275-312. ISBN 978-3-030-18362-2.

Rozvoj spolupráce s UNIVERSITY of JORDAN

Zemědělská fakulta udržuje a rozvíjí spolupráci s University of Jordan, School of Agriculture a se zástupci jednotlivých kateder (Department of Land, Water and Environment; Department of Animal production; Department of Nutrition and Food Technology).

Na konci dubna letošního roku navštívil Zemědělskou fakultu v Českých Budějovicích profesor Hani Al Soub – profesor na Katedře zahradnictví a pěstování polních plodin, specializace: polní plodiny; děkan School of Agriculture. Jeho návštěva navazuje na první mobilitu uskutečněnou již v roce 2017. Na jeho stáž pak navazovala cesta pracovníků Zemědělské fakulty v Českých Budějovicích do Jordánska v rámci Staff Mobility z programu Erasmus+.