Pozvánka na semináře doktorandů

Katedra KAES Vás zve na semináře doktorandů, které proběhnou dne 27. 5. 2021 on-line přes MS Teams.
V případě zájmu kontaktujte doc. Ing. Jana Moudrého, Ph.D. (jmoudry@zf.jcu.cz) ohledně zaslání linku pro účast.
Program seminářů:
 
9:00
Mgr. Tomáš Chovanec
Struktura a ekonomická efektivnost sociálního zemědělství v ČR
 
10:00
Ing. Emmanuel Chisenga Mukosha
Emise skleníkových plynů při pěstovaní vybraných plodin v konvenčním a ekologickém systému hospodaření