Pro uchazeče o studium

 • Bakalářský studijní program
  • Agroekologie
   • Absolventi se uplatní jako odborní pracovníci či podnikatelé na úseku zemědělství a služeb v rámci zemědělství a péče o krajinu se zvláštním zaměřením na oblasti a procesy s ekologicky limitovaným způsobem hospodaření. Dále se uplatní jako specialisté pro využívání a ochranu přírodních zdrojů v zemědělské krajině na úrovni podnikové i institucionální v rámci resortu MZe, MŽP a MMR. Studijní plán je koncipován tak, aby vyhovoval jak studentům, kteří předpokládají po absolvování bakalářského studia nástup do praxe, tak studentům uvažujícím o navazujícím magisterském studiu oboru Agroekologie.
  • Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině
   • Absolventi studia jsou schopni využívat komparativní výhody lokality především produkčně zemědělsky méně efektivních oblastech. Zároveň jsou schopni kombinovat zemědělské a jiné činnosti tak, aby byla zajištěna efektivnost podnikání při respektování ekologických požadavků prostředí. Absolvent najde uplatnění jako praktický zemědělec, pracovník místní a regionální správy, poradce a podnikatel ve sféře venkovské aktivity.
 • Magisterský navazující studijní program
 • Doktorský studijní program