Magisterský studijní obor Zemědělství

Návrh témat diplomových prací

pro 1. ročník navazujícího magisterského studijního programu

obor: „Zemědělství“

doc. Ing. Jan Moudrý, Ph.D.

  • Ekonomická efektivnost hospodaření u vybraných plodin v konvenčním a ekologickém systému hospodaření
  • Environmentální dopady zemědělských systémů
  • Sociální zemědělství v ČR

Ing. Jaroslav Bernas, Ph.D.

  • Hodnocení environmentálních aspektů vybraných zemědělských aktivit z perspektivy LCA (Life Cycle Assessment)