Školení u prestižní software společnosti

Holandská společnost Pré Consultant cv již 25 let vyvíjí vysoce specializovaný a vědecky uznávaný software SimaPro využívaný ve více než 80 zemích světa. SimaPro je profesionální nástroj pro shromažďování, analýzu a sledování údajů o efektivnosti  a udržitelnosti produktů a služeb ve společnosti. Software je možné použít pro různé aplikace, jako například Life Cycle Assessment, Sustainability Reporting, Carbon and Water Footprinting, Product Design, Generating Environmental Product Declarations, Determining Key Performance Indicators a jiné. Na Katedře agroekosystémů se již dlouhodobě pracuje s metodou Life Cycle Assessment (LCA), která je pak realizována právě prostřednictvím software SimaPro. V rámci projektu „Rozvoj JU – Studijní prostředí“ (Nábyteček) se Zemědělské fakultě podařilo získat nejmodernější verzi tohoto software a s ním i možnost absolvování prestižního školení LCA training: in-depth. Toho se za přispění fondu Erasmus+ účastnil jako teprve 2. český zástupce v posledních čtyřech letech Ing. Jaroslav Bernas, Ph.D. z Katedry agroekosystémů.

Thus article writing is just not whole minus the introduction alongside the judgment. The decision of a descriptive composition are at least as vital as to make my writing better generator. The simplest tactic to explain this may actually be to state a fantastic descriptive article matter can readily be spun into a powerful story article. Discuss the major idea of the essay.

The significant purpose of a descriptive essay may be to enlighten the readers about the subject, through the entire document. Any particulars within the essay should permit a reader to grasp the meaning of the issue from the author’s POV. A detailed essay is written to be able to locate the reader to understand something through use of detailed vocabulary. A descriptive essay enable you to color an image for your own audience in phrases.

If you’re currently talking about an individual or maybe a spot you should buy the paragraphs therefore you begin in an overall manner then write mo Re specific particulars after. They’re set up to get a five paragraph composition since this really is undoubtedly the most frequent type. It’s period to begin creating paragraphs! Utilize each section to show another feature of your subject.

Anglický jazyk pro studijní pobyt v zahraničí – nový kurz pro všechny studenty JU

Kurz si můžete zapsat již od zimního semestru 2018/2019 prostřednictvím IS STAG – DPF/EAJZ a bude probíhat každé úterý od 18:00 – 19:30, na Pedagogické fakultě (Jeronýmova)

Kurz je určen pro všechny, kteří mají chuť studovat v zahraničí a chtějí si zlepšit své komunikační dovednosti v angličtině.

Více informací Vám poskytne: Mgr. Věra Filipová, filipovav@jcu.cz

Setkání expertů

ReKuK Vocation Training for Chefs and Executive Chefs of Large-Scale Kitchens in Sustainable Food and Kitchen Management

Během realizace projektu ReKuK se uskutečnily čtyři  dílčí schůzky s experty, kde se konzultovala idea projektu i příprava školicích materiálů. Závěrečná společná schůzka expertů  (16 zúčastněných + organizátoři mítinku) se konala 5.6. 2018 na Ministerstvu zemědělství v Praze. Úvodem prezentoval doc. Ing. Jan Moudrý, Ph.D. ze Zemědělské fakulty  Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích projekt krátkou přednáškou s obligátním názvem „  Udržitelný jídelníček – využití regionálních, sezónních, bio a čerstvých potravin ve veřejném stravování,  po níž následovala obsáhlá řízená diskuse ve skupinách i společné vyhodnocení.

Úvodem motivujícím odpolední  jednání byla přednáška Mgr. Aleny Strosserové, referentky školního stravování odboru essay writer školství a zdravotnictví Městského úřadu Praha nazvaná „Zkušenosti s uplatněním regionální produkce ve veřejném stravování „. Po ní následovala opět řízená diskuse. Semináře se zúčastnili přední odborníci z oblasti zemědělské prvovýroby, speciálně ekologického zemědělství, zástupci zpracovatelů a obchodníků  především s regionálními potravinami a biopotravinami. Vedle nich byli přítomni a aktivně v diskusi vystupovali odborníci z oblasti vzdělávání, zdravotnictví i marketingu.

Hlavními tématy diskuse bylo: Posouzení stávající situace  hromadného, především školního stravování  (personální, ekonomické a metodické  zabezpečení), vzdělávání manažerů a řadových pracovníků kuchyní (formy, metody, problémy spojené s motivací-vazba na výstupy projektu ReKuK, distribuce potravin (velkoobchodní nadnárodní dodavatelé kontra  drobní regionální producenti), biopotraviny –specifické problémy ČR, výchova ke zdravému životnímu stylu-stravování (úzká spolupráce rodičů, učitelů a vedení kuchyní).

 

Disclaimer

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Semináře pro vedoucí pracovníky veřejných stravovacích zařízení- seznámení s projektem ReKuK.

ReKuK Vocation Training for Chefs and Executive Chefs of Large-Scale Kitchens in Sustainable Food and Kitchen Management

V České republice byly uspořádány 4 semináře s jednotným názvem „Regionální, sezónní, bio a čerstvé potraviny ve veřejném stravování“.

První seminář a workshop se konal 6. 4. 2018 na  Střední odborné škole a Středním odborném učiliště v Žatci (Středočeský kraj). Akce se zúčastnilo 20 vedoucích školních stravovacích zařízení a také učitelé a studenti závěrečných ročníků  školy.

V polovině května  (15. a 16. 5.) se konaly dva semináře na Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity  v Českých Budějovicích. První den absolvovalo seminář 30 vedoucích školních stravovacích zařízení a vedoucích write essay service kuchařů ze základních a mateřských škol města České Budějovice a druhý den 11 vedoucích školních kuchyní základních škol z Jihočeského kraje.

Čtvrtý seminář byl organizován ve spolupráci s Odborem školství Jihočeského kraje  a opět se konal na Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity  v Českých Budějovicích. Zúčastnilo se 25 vedoucích školních stravovacích zařízení ze Středních škol Jihočeského kraje.

Program seminářů byl obdobný. Úvodní přednášku „Udržitelný jídelníček – využití regionálních, sezónních, bio a čerstvých potravin ve veřejném stravování“ prezentoval vždy doc. Ing. Jan Moudrý, Ph.D. ze Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity, Ing. Jan Gallas – ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství  Ministerstva zemědělství v Praze informoval účastníky semináře o problematice „Bioprodukce v ČR a možnostech jejího uplatnění ve veřejném stravování“. Prof. Ing. Jan Moudrý, CSc. ze Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity na každém semináři prezentoval jeden z modulů projektu ReKuK (Odpady, Energie, Marketing, Potraviny, Menu) a  informaci  „Školní stravování v Evropě“. Součástí každého semináře byla krátká přednáška a dlouhá diskuse na téma:“ Současná praxe ve školním stravování“  s experty  (Bc. Anna Packová – Státní zdravotní ústav Brno, Centrum podpory veřejného zdraví, Antonín Vorel – vedoucí stravovacích služeb, Nemocnice České Budějovice nebo Bc.Drahomíra Trnčíková–ředitelka centrální školní jídelny Třebíč).

Na závěr každého semináře byli přítomní seznámeni s nabídkou doplňkového kurzu celoživotního vzdělávání, obdrželi praktické informace a materiály z projektu ReKuK a certifikát o absolvovaném školení.

Na přednáškovou a diskusní část semináře navazovala tematická exkurze nebo workshop (pestré jarní pomazánky z místních, čerstvých, sezónních a bio potravin.)