Ohlédnutí za kreditovou mobilitou (University of Jordan)

Zemědělská fakulta udržuje a rozvíjí spolupráci s University of Jordan, School of Agriculture a https://www.cialispascherfr24.com/acheter-cialis-effet/ se zástupci jednotlivých kateder (Department of Land, Water and Environment; Department of Animal production; Department of Nutrition and Food Technology). V rámci této spolupráce navštívil Zemědělskou fakultu v Českých Budějovicích Mohammed Isam Yamani – profesor na Katedře výživy a potravinových zdrojů, specializace:  řízení kvality  životního prostředí a bezpečnosti potravin. Ten se v rámci svého pracovního a výukového pobytu rovněž účastnil slavnostních promocí studentů jako čestný člen promočního pléna.

Ke spolupráci s University of Jordan taktéž patří možnost studia. Jeden semestr tak na Zemědělské fakultě strávila studentka Qamar Al Mahasneh – studentka Faculty of Agriculture UoJ, specializace Land, Water and Environment.