Ing. Emmanuel Mukosha Chisenga

Kancelář: Pavilon ZO, místnost 305
e-mail: mukosc00@zf.jcu.cz
Telefon:
(+420) 387 772 413

Profesní zaměření:

Emise skleníkových plynů při pěstovaní vybraných plodin v konvenčním a ekologickém systému hospodaření

Researcher ID: