doc. Ing. Petr Konvalina, Ph.D.

doc. Ing. Petr Konvalina, Ph.D.
Kancelář: Pavilon ZO, místnost 310
e-mail: konvalina@zf.jcu.cz
Telefon: (+420) 387 772 547

Profesní zaměření:

  • Rostlinná produkce v ekologickém zemědělství.
  • Využití genetických zdrojů pšenice v ekologickém zemědělství a pro výrobu potravinářských výrobků.
  • Vlastnosti genetických zdrojů obilnin ve vztahu k měnícímu se klimatu.
  • Testování odrůd pšenice a ječmene pro ekologické zemědělství (SDO – ÚKZÚZ).
  • Kvalita a produkce osiv v ekologickém zemědělství.

Researcher ID: 

D-7599-2012