prof. Ing. Stanislav Kužel, CSc.

prof. Ing. Stanislav Kužel, CSc
Kancelář: Pavilon ZO, místnost 309
e-mail: kuzel@zf.jcu.cz
Telefon: (+420) 387 772 405

Profesní zaměření:

  • Agrochemie a výživa rostlin,
  • pedologie,
  • ekologie půdy a výživa rostlin,
  • výživa rostlin a hnojení,
  • půdní prostředí,
  • odpadové hospodářství,
  • zpracování a využití odpadů,
  • motorová paliva z biomasy,
  • komplexní využití biomasy.

Researcher ID: 

D-9510-2016