Ing. Jaroslav Bernas, Ph.D.

Kancelář: Pavilon ZO, místnost 317
e-mail: Bernas@zf.jcu.cz
Telefon: (+420) 387 772 401

Profesní zaměření:

  • Speciální produkce rostlinná – Special Plant Production.
  • Posuzování dopadů na životní prostření – Environmental Impact Assessment.
  • Ekologické zemědělství – Organic Farming.

Researcher ID: 

D-9464-2016