Ohlédnutí za kreditovou mobilitou (University of Jordan)

Zemědělská fakulta udržuje a rozvíjí spolupráci s University of Jordan, School of Agriculture a https://www.cialispascherfr24.com/acheter-cialis-effet/ se zástupci jednotlivých kateder (Department of Land, Water and Environment; Department of Animal production; Department of Nutrition and Food Technology). V rámci této spolupráce navštívil Zemědělskou fakultu v Českých Budějovicích Mohammed Isam Yamani – profesor na Katedře výživy a potravinových zdrojů, specializace:  řízení kvality  životního prostředí a bezpečnosti potravin. Ten se v rámci svého pracovního a výukového pobytu rovněž účastnil slavnostních promocí studentů jako čestný člen promočního pléna.

Ke spolupráci s University of Jordan taktéž patří možnost studia. Jeden semestr tak na Zemědělské fakultě strávila studentka Qamar Al Mahasneh – studentka Faculty of Agriculture UoJ, specializace Land, Water and Environment.

Kapitola v knize Assessment and Protection of Water Resources in the Czech Republic

V reakci na současné problémy spojené s nedostatkem vody v krajině vznikla kniha s názvem Assessment and Protection of Water Resources in the Czech Republic, na které se podíleli pracovníci Katedry agroekosystémů a Laboratoře aplikované ekologie Katedry krajinného managementu ve spolupráci s kolegy z University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Iasi, University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine in Cluj Napoca a Gyeongsang National University, Jinju v rámci kapitoly Agrotechnology as Key Factor in Effective Use of Water on Arable Land. Kniha je vydána nakladatelstvím Springer Nature Switzerland AG 2020 (odkaz).

Citace kapitoly: BERNAS, Jaroslav, Petr KONVALINA, Jakub BROM, Jan MOUDRÝ, Tereza VESELÁ, Daniel BUCUR, Marcel DIRJA a Sangin SHIM. Agrotechnology as Key Factor in Effective Use of Water on Arable Land. ZELEŇÁKOVÁ, Martina, Jitka FIALOVÁ a Abdelazim NEGM. Assessment and Protection of Water Resources in the Czech Republic. 1. Cham: Springer Water, 2020, s. 275-312. ISBN 978-3-030-18362-2.

Rozvoj spolupráce s UNIVERSITY of JORDAN

Zemědělská fakulta udržuje a rozvíjí spolupráci s University of Jordan, School of Agriculture a se zástupci jednotlivých kateder (Department of Land, Water and Environment; Department of Animal production; Department of Nutrition and Food Technology).

Na konci dubna letošního roku navštívil Zemědělskou fakultu v Českých Budějovicích profesor Hani Al Soub – profesor na Katedře zahradnictví a pěstování polních plodin, specializace: polní plodiny; děkan School of Agriculture. Jeho návštěva navazuje na první mobilitu uskutečněnou již v roce 2017. Na jeho stáž pak navazovala cesta pracovníků Zemědělské fakulty v Českých Budějovicích do Jordánska v rámci Staff Mobility z programu Erasmus+.

Školení u prestižní software společnosti

Holandská společnost Pré Consultant cv již 25 let vyvíjí vysoce specializovaný a vědecky uznávaný software SimaPro využívaný ve více než 80 zemích světa. SimaPro je profesionální nástroj pro shromažďování, analýzu a sledování údajů o efektivnosti  a udržitelnosti produktů a služeb ve společnosti. Software je možné použít pro různé aplikace, jako například Life Cycle Assessment, Sustainability Reporting, Carbon and Water Footprinting, Product Design, Generating Environmental Product Declarations, Determining Key Performance Indicators a jiné. Na Katedře agroekosystémů se již dlouhodobě pracuje s metodou Life Cycle Assessment (LCA), která je pak realizována právě prostřednictvím software SimaPro. V rámci projektu „Rozvoj JU – Studijní prostředí“ (Nábyteček) se Zemědělské fakultě podařilo získat nejmodernější verzi tohoto software a s ním i možnost absolvování prestižního školení LCA training: in-depth. Toho se za přispění fondu Erasmus+ účastnil jako teprve 2. český zástupce v posledních čtyřech letech Ing. Jaroslav Bernas, Ph.D. z Katedry agroekosystémů.